Servis in instalacije ogrevalnih naprav

On site consulting web

Terensko svetovanje

Izbira pravilne ogrevalne ali klimatske naprave je za investitorja pomemben korak, zato je pred nakupom priporočeno posvetovanje s strokovanjakom.

Svetovalec pozna tehnične lastnosti kurilnih in hladilnih naprav in na osnovi zahtev priporoča najboljši ogrevalni, klimatski ali prezračevalni sistem.

Stoves assistence

Brezskrbna montaža

Ogrevalna ali hladilna naprava nameščena na pravilen in strokovni način je pogoj za učinkovito, varno in ekonomično delovanje.

Pred montažo peči ali kotla je potrebno urediti dimnik in morebitno vodno inštalacijo, če gre za centralno ogrevanje. Brezskrbna montaža zajema dostavo, vnos, priklop in zagon.

First ignition

Prvi vžig

Prvi zagon ogrevalne naprave je pomemben zato, ker pooblaščeni serviser preveri ali so bili vsi pogoji namestitve pravilno upoštevani v skladu z določili proizvajalca.

Prvi zagon zajema preverjanje pravilne namestitve ogrevalne naprave, pregled operativnih parametrov in prilagajanje sistema na obstoječo inštalacijo, poučitev uporabnika glede pravilne uporabe in vzdrževanja.

Annual service

Letni servis

S profesionalnim vzdrževanjem je delovanje ogrevalne naprave optimizirano, kar pomeni boljši izkoristek, oziroma prihranek na energentu. Pravilno vzdrževana in servisirana peč in kotel sta bistveno manj podvržena okvaram s posledičnimi nevšečnostmi.

Redni letni servis predstavlja za mnogo proizvajalcev peletnih peči pogoj za garancijo izdelkov.

Stove servicing

Halo asistenca

Odprava napak na ogrevalnih in hladilnih napravah. Hitrost odprave napake je odvisna od vrste okvare in razpoložljivosti rezervnih delov.

Kot pooblaščeni servis zagotavljamo pogoje, ki jih postavlja proizvajalec. Ta nam zaupa in na ta način nudi vse možnosti, da morebitno napako čimprej odpravimo.

Full delivery

Popolna dostava

Popolna dostava zajema dostavo na dom, vnos, odpakiranje v prisotnosti kupca in pregled stanja pošiljke, odvoz embalaže.

Dostava z vnosom tudi s prenosom v nadstropje ali klet po stopnicah za peči in kotle s težo do 400 kg. Za morebitne zahtevne vnose je potreben predhoden dogovor.

Pooblaščeni servis

DomoTehna je pooblaščeni servis za sledeče blagovne znamke:

Lanordicaextraflame-1920x1920
Dalzotto
Cadel-1920x1920
Eva calor
Morettidesign
Puntofuoco
Pegaso logo 1920
Centrometal logo 1920
Kalor logo 1920
Karmekone
Diloc 1920 box
Essymbol-02-1920

Servis v Garanciji

Uporabnik naprave ima v garanciji pravico do brezplačnega popravila in zamenjavo okvarjenih delov na njegovi lokaciji v kolikor sta izpolnjena sledeča pogoja:

  • Uporabnik mora predložiti originalen račun, na katerem so navedni podatki o artiklu, datumu in kraju nakupa.

  • Dokaz o pravilni montaži in zagonu. Montažo mora opraviti usposobljen monter. Prvi zagon mora opraviti pooblaščen serviser, kateri odgovarja za morebitne napake v delovanju. V kolikor prvi zagon ni bil pravilno opravljen, je potreba najprej opraviti prvi vžig, da se preveri ustreznost namestitve.

  • Opis napake in alarmov, ki se pojavijo na zaslonu. Za klimatske naprave je potrebno sporočiti tudi delovni tlak hladilnega sredstva.

V kolikor uporabnik ob popravilu ne predloži zgoraj navedenih potrdil, se storitev zaračunava v celoti po ceniku. Prvi zagon se zaračunava. Nepravilne namestitve, ki ne upoštevajo zahteve proizvajalca (npr. nezadosten vlek dimnika, neupoštevanje varnostnih razdalj, nepravilni priključki, pomanjkljivosti v sistemu, napačno uporabljeni ali nameščeni materiali) niso predmet servisa v garanciji. Napake, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali neustreznega vzdrževanja, niso predmet garancije.

V kolikor se ugotovi, da ni pogojev za uveljavljanje garancije in se zato stranka ne odloči za popravilo, se zaračunava izhod tehničnega osebja. V kolikor se ugotovi, da ni pogojev za uveljavljanje garancije, se opravljeno popravilo zaračunava kot servisna storitev.

Pogoji za uveljavljanje garancije so navedeni v priloženih navodilih ob dobavi naprave. Uporabnik mora zagotoviti ustrezen dostop do naprave.